Angleščina je spet tu! Upam, de se je veseliš! Najprej si preberi nalogo 3 na strani 49 v učbeniku, kjer gre za opis igrač. Potem pa v zvezek napiši naslov MY FAVOURITE TOY (Moja najljubša igrača), nariši svojo ali svoje najljubše igrače ter jih opiši. Pazi – če opisuješ eno igračo začneš opis z THIS IS (To je …), če opisuješ več igrač pa z THESE ARE (To so …). Nato rešuj naloge v delovnem zvezku, in sicer:                                                                                                                                                                                – stran 46, naloga 11 (Če ti je igrača všeč, odgovoriš z YES, I DO;   če ti ni všeč pa   NO, I DON’T.);                                                  – stran 47, naloga 12 (Glede na sličico in zapis v oblačku obkroži ustrezen odgovor.);                                                                                – stran 47, naloga 13 (Glede na tabelo dopolni povedi. Primer:  Sara LIKES watercolours, a memory game and a skipping rope.  Sara DOESN’T LIKE marbles.     Z   LIKES  torej povemo, kaj je nekomu všeč. Z   DOESN’T LIKE pa povemo, kaj nekomu ni všeč.)                                                                                                                                                                                                                 – stran 48, naloga 14 (Pri 14. a opisa igrač dopolni z danimi besedami. Pri 14. b pa opiši svojo igračo). Za konec pa poslušaj še izštevanko v učbeniku na strani 49 (naloga  4. b) in se jo nauči na pamet.

Prijetno delo želim!

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)