Angleščina 3_sreda_6. 5. 2020

Tretješolci, pozdravljeni!

Tudi danes bo naša tema TRANSPORT. Za ogrevanje ponovite pesmico Wheels on the bus: https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo&t=74s.  Nato pa ponovite  poimenovanja zračnega, kopenskega in vodnega prometa – AIR, LAND  and WATER TRANSPORTATION na strani: https://www.youtube.com/watch?v=zQ0503UmnVk. Sledi delo v učbeniku, in sicer na strani 70, kjer povadite zapis poimenovanj prevoznih sredstev, ki so zapisani zrcalno. Potem prisluhnite pesmici na strani 71 v učbeniku pri nalogi 6. Zatem pa rešite na tej strani še nalogo 7. Uvodna poved YOU CAN GO TO  pomeni, da  LAHKO GREŠ/POTUJEŠ S/Z;  BUT YOU CAN’T GO BY pa pomeni, DA NE MOREŠ ITI S/Z.  Torej, zapišite s čim lahko (CAN) greš v določen kraj in s čim ne moreš (CAN’T).

Prijetno delo želim,                                                                                                                                                                                                        Sonja Špegel