Angleščina 4_četrtek_7. 5. 2020

Hi, kids! How are you? Are you ready for some english? Here you are:

Najprej boste ponovili poimenovanja družinskih članov – Family members s pomočjo posnetka na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0. Nato pa prisluhnite posnetku Talking about your family in English, ki prikazuje, kako predstavimo svoje družinske člane: https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg. Potem pa spoznajte oz. ponovite poimenovanja prostorov v hiši/stanovanju Parts of the house: https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8. Se spomite pesmice This is my house, my big big house? Najdete jo na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Uww1QXZNC2Y. Za konec pa še naloga 3. a v učbeniku na strani 57 – prerišite tabelo v zvezek, poslušajte posnetek in dopolnite; ter naloga 6. v delovnem zvezku na strani 55.

Prijetno delo želim!                                                                                                                                                                                                           Sonja Špegel

NUM_4ab_5_6

Pozdravljeni mladi umetniki! Pošiljam vam nalogo za NUM. To nalogo bom ocenila, zato pozorno preberite navodila in veselo na delo.

Lep pozdrav! Učiteljica Andreja

NUM

Angleščina 4, torek, 5. 5. 2020

Četrtošolci, pozdravljeni! Danes začenjamo z novo enoto – enoto 5: MY FAMILY AND MY HOME. Za uvod se spomnimo pesmice, ki smo jo v preteklih letih že poslušali. Čaka vas na strani https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo. Sledi delo v učbeniku, in sicer na strani 56. Ustno rešite nalogo 1 – odgovorite na vprašanja. Naj pomagam: adult = odrasel, teenager = najstnik.  Nalogo 2 pa zapišite v zvezek. Tabelo prerišite, poslušajte in dopolnite. Upoštevaj, da Zoe’s pomeni  ‘od Zoe  ali  Zoein’  ali pa   mum’s  pomeni  ‘mamin’. Nalogo 3 pa preizkusite pri svojih družinskih članih. Sprašujte jih npr. What is your sister’s name? Odgovor se mora glasiti npr. My sister’s name is … Potem pa rešite še naloge od 1. do vključno 5. v delovnem zvezku na straneh 54 in 55. Tokrat mi ni potrebno pošiljati vašega dela, saj bom ob koncu tedna izžrebala iz vsakega razreda 5 učencev, kateri mi boste morali poslati vso delo tega tedna. Za naslednji teden pa načrtujem videokonferenco, da bomo skupaj ponovili snov in se dogovorili za ocenjevanje.                                                                                                         Prijetno delo želim,  Sonja Špegel