Angleščina 8_ ponedeljek, 25. 5. 2020

Danes boste spoznavali novo besedišče, saj boste reševali naloge iz učbenika (stran 171). Pri nalogi 6 a nedokončanim besedam v povedih dodate končnico – less. Tako nastanejo nove besede, npr.: home + less = homeless. Te nove besede prepišete v zvezek in jim s pomočjo slovarja poiščete prevod. Zatem v zvezek zapišete nalogo 6 b – prevode. Na koncu še rešite nalogo 7 a – prevod besedišča zapišete v zvezek. Danes zvečer bom zapisala kdo mi mora kaj poslati.                                       Lep pozdrav,                                                                                                                                                                                                       Sonja Špegel

Šport, 11 teden (25. – 29. 5. 2020)

Pozdravljeni, športniki in športnice.

Pred nami je teden malce nezanesljivega vremena, zato predlagam intenzivnejšo vadbo, ki jo lahko izvajate tudi v dnevni sobi. Bodite aktivni vsak dan, povabite h gibanju še koga od domačih in ne pozabite mi poslati vaje za oceno pri športni, do nedelje 31. 5.

Več v prilogi spodaj… Želim vam lep teden in uspešno vadbo, Nevenka Tratnik

19_Sport_11 teden_25 do 29_5_2020