22. 5. 2020, ZGODOVINA, 8. R

Pozdravljeni,

danes si boste pogledali čitalnice in tabore na Slovenskem.

Zaradi pomanjkanja časa ne uspem več posneti razlage za vas, zato sem na netu poiskala razlago drugega učitelja. Upam, da vam bo pomagala pri reševanju učnega lista. Če še kaj ne bo šlo, si pomagajte z učbenikom (105-108).

Drugi teden se bomo vsi skupaj zbrali na konferenci in se pogovarjali o snovi, ki ste jo sami predelali.

22. 5. 2020, ČITALNICE IN TABORI, 8. r,

https://www.youtube.com/watch?v=7e7j84KawnA

Uspešno delo.

KLešnik