NI2, 27. 5. 2020

Hallo,

Rešite nalogo 7 na strani 13 in nalogo 8 na strani 14  v delovnem zvezku.

Uspešno delo želim,

Jasmina Gojčič