Šolska prehrana

Za učence na šoli organiziramo 3 obroke prehrane: zajtrk, malica in kosilo. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietne obroke. Podlaga za sestavo jedilnikov so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej, Ministrstvo za zdravje). Za sestavo jedilnikov skrbi organizatorka šolske prehrane Zdenka Velečič v sodelovanju s kuharicami.

 

Obrok Od Do
Zajtrk 7. 45 8. 05
Malica 9.50 10. 10
Kosilo 11. 50 13.45

 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE
Obrok Kdo Cena [€]
zajtrk Za vse učence. 0,60
malica Za vse učence. 0,80
malica Zaposleni 1,51
kosilo Za učence od 1. do 5. razreda. 2,20
kosilo Za učence od 6. do 9. razreda. 2,46
kosilo Zaposleni 4,11
kosilo Zunanji 5,00

 

Svet zavoda

Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Člani Sveta zavoda JVIZ OŠ Dobrna

 

Predstavniki delavcev zavoda:

▪  Terezija Audič – predsednica

▪  Denis Golouh

▪  Silva Pintar

▪  Jasmina Repolusk

▪  Ema Žurej

Predstavniki staršev: ▪ Marko Deu

▪  Mateja Čerenak

▪  Peter Pihler

Predstavniki ustanovitelja:

▪  Branka Gal

▪  Urška Vedenik

▪  Jože Lugarič

 

 

 

Stran 3 od 41234