Plesi babic in dedkov

V okviru leta kulturne dediščine smo se v prvem razredu odločili, da sodelujemo v projektu Plesi babic in dedkov. Vsak razred si je izbral svojo pesmico, 1. A Lisička je prav zvita zver in 1. B Barčico. Pričeli smo izdelovati pripomočke, oblačila in pridno vaditi dramatizacijo ter petje. Pri tem nam je bila v veliko pomoč ga. Monika Kumer, vzgojiteljica v vrtcu. V sredo, 21. 11. 2018, smo se podali na pot proti našemu glavnemu mestu, saj je zaključek tega projekta potekal v Cankarjevem domu in predstavili naši pesmici.

Ta projekt smo videli kot veliko priložnost, da se pokažemo širši publiki. Imeli pa smo tudi priložnost se sprehoditi po knjižnem sejmu, ki je istočasno potekal v prestolnici.

Razredničarki Silva in Nevenka

Projekt SIO 2020

Projekt SIO 2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti:

  • izgradnja brezičnih omrežij,
  • nakup nove opreme in
  • razvoj e-storitev in e-vsebin.