Vikend za motivirane in nadarjene, CŠOD Burja, Seča pri Portorožu

V nedeljo, 20. oktobra, smo se zvečer vrnili z našega vikend tabora za učence z  interesom do likovnega ustvarjanja z osnovnih šol Dobrna in Frankolovo.  Vikend smo preživeli v CŠOD Burja, v Seči pri Portorožu oz. nad Lucijo.   Bilo je pestro in zanimivo. Zdaj smo prve vtise že predelali. Predlagamo, da si o naših dejavnostih ustvarite vtis še s pomočjo fotografij.

Projekti v šolskem letu 2019/20

Mednarodni projekti Vodja Razred
iEARN – Beremo z mačkom Murijem razredničarki, A. Gril 2. r
razredničarki, A. Gril 1. r
Naša mala knjižnica V. Pečnik 1. – 2. r
e-Twinning – My Christmas –Your Christmas J. Gojčič, A. Kveder 7 . r
e-Twinning – Meine Region- Meine kleine Heimatstadt J. Gojčič, A. Kveder 7., 8., 9.r
Državni projekti Vodja Razred
Zdrava šola A. Tešanović 1. – 9. r
Rastem s knjigo V. Pečnik 7. r
Policist Leon svetuje M. Golčer 5. r
Varno s soncem U. Žužek 1. – 9. r
Tradicionalni slovenski zajtrk Z. Velečič 1. – 9. r
Pasavček A. Tešanović 1. – 2. r
Medgeneracijsko branje V. Pečnik 1- 9. r, starši, učitelji
Zlata bralka, zlati bralec V. Pečnik 9. r
Spodbujanje prijateljstva S. Kumer 1. r, 4.r
Šolska shema – sadje, mleko Z. Velečič 1. – 9. r
Šolski projekti Vodja Vodja
Trikotnik branja V. Pečnik učenci, starši, učitelji

Projekt SIO 2020

Projekt SIO 2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti:

  • izgradnja brezičnih omrežij,
  • nakup nove opreme in
  • razvoj e-storitev in e-vsebin.