Svet zavoda

Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Člani Sveta zavoda JVIZ OŠ Dobrna

 

Predstavniki delavcev zavoda:

▪  Silva Pintar – predsednica

▪  Jerneja Gal

▪  Jasmina Gojčič

▪  Sonja Špegel

▪  Ema Žurej

Predstavniki staršev: 

▪  Marko Deu

▪  Tjaša Ovčar

▪ Maja Mešl Štravs

 

 

Predstavniki ustanovitelja:

▪  Daniel Šibanc

▪  Milena Krušič

▪  Vera Horjak Kravos

 

 

 

Projekti v šolskem letu 2020/21

Mednarodni projekti Vodja Razred
iEARN – Beremo z mačkom Murijem razredničarki, V. Podpečan 2. r
razredničarka, V. Podpečan 1. r
Naša mala knjižnica V. Pečnik 1.  in 3. r
e-Twinning J. Gojčič, A. Kveder 6. r
Državni projekti Vodja Razred
Zdrava šola A. Tešanović 1. – 9. r
Rastem s knjigo V. Pečnik 7. r
Policist Leon svetuje M. Golčer 5. r
Varno s soncem U. Žužek 1. – 9. r
Tradicionalni slovenski zajtrk Z. Velečič 1. – 9. r
Pasavček T. Zbičajnik 1. – 3. r
Medgeneracijsko branje V. Pečnik 1- 9. r, starši, učitelji
Zlata bralka, zlati bralec V. Pečnik 9. r
Spodbujanje prijateljstva S. Pintar 1. – 9. r
Šolska shema – sadje, mleko Z. Velečič 1. – 9. r
Nacionalni mesec skupnega branja V. Pečnik 1. –  9. r
Mladinske delavnice A. Ž. Pešak 8. in 9. r
Šolski projekti Vodja Udeleženci
Trikotnik branja V. Pečnik učenci, starši, učitelji

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila
2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Šolska prehrana

Za učence na šoli organiziramo 3 obroke prehrane: zajtrk, malica in kosilo. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietne obroke. Podlaga za sestavo jedilnikov so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej, Ministrstvo za zdravje). Za sestavo jedilnikov skrbi organizatorka šolske prehrane Zdenka Velečič v sodelovanju s kuharicami.

 

Obrok Od Do
Zajtrk 7. 45 8. 05
Malica 9.50 10. 10
Kosilo 11. 50 13.45

 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE
Obrok Kdo Cena [€]
zajtrk Za vse učence.
malica Za vse učence.
malica Zaposleni
kosilo Za učence od 1. do 5. razreda.
kosilo Za učence od 6. do 9. razreda.
kosilo Zaposleni
kosilo Zunanji

 

Dostopnost