Športno-naravoslovni vikend za motivirane in nadarjene, CŠOD Bohinj

Za nami je prvi dan  tabora za motivirane in nadarjene učence, ki ga preživljamo v CŠOD Bohinj, v prekrasnem okolju ob Bohinjskem jezeru.  Skupaj z nami so v domu tudi učenci z OŠ Frankolovo, a delo poteka ločeno, po skupinah. Učenci z OŠ Dobrna smo razdeljeni na dve skupini,  z OŠ Frankolovo pa so v tretji.  Peto in šestošolci iz Dobrne so danes popoldne spoznavali geografske značilnosti Bohinja, obiskali pa so tudi obalo Bohinjskega jezera v Ukancu in  vojaško pokopališče iz I. svetovne vojne. Učenci 7., 8. in 9. razreda pa so današnje popoldne preživeli prav adrenalinsko, saj so se prav vsi preizkusili v plezanju po naravni steni Pod skalco v Ribčevem lazu. Vsem je uspelo okusiti vznemirjenje pri prvih alpinističnih poskusih, nekaterim pa tudi občutek zmagoslavja na vrhu. Po težko zasluženi večerji  smo se še enkrat odpravili na kratek sprehod po okolici doma, nato pa  se pred spanjem še malo podružili ob družabnih igrah.  Bil je dolg, naporen, a uspešen in nadvse zanimiv dan. Z veseljem pričakujemo izzive jutrišnjega dne, ko se vam bomo spet oglasili, upamo, da tudi s fotografijami.

Udeleženci športno-naravslovnega vikenda iz OŠ Dobrna

Športno-naravoslovni vikend za MOT/NAD, Bohinj 2020

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bomo vikend za motivirane in nadarjene učence v CŠOD Bohinj (9. do 11. oktober 2020) izpeljali, kot smo načrtovali.

Za 5. razred razpored ostaja nespremenjen: učenci 5. razreda, ki v šolo prihajajo s šolskimi kombiji ali z avtobusom,  bodo nulto uro vključeni v varstvo vozačev, 1.šolsko uro pa bodo prisotni pri rednem pouku.

Za učence od 6. do 9. razreda je v petek, 9. 10. 2010,  organiziran tehniški dan, zato je pri organizaciji dela pred odhodom na tabor prišlo do manjših sprememb:

  1. Učenci, prijavljeni na tabor za MOT/NAD, na tehniškem dnevu ne bodo sodelovali. Če imajo možnost, lahko v šolo  pridejo 1 uro kasneje oz. ob 9. uri, skupaj s prtljago, in počakajo pred šolo na odhod avtobusa.
  2. Učenci, ki bodo v šolo prišli s šolskim kombijem/avtobusom, bodo do začetka pouka v varstvu vozačev, nato pa bodo 1. šolsko uro počakali v učilnici matematike – pod vodstvom učiteljice.

Vljudno prosimo, da se doma pred odhodom z učenci še enkrat  pogovorite o pomembnosti doslednega upoštevanja pravil varnega obnašanja (nošenje mask, razkuževanje rok, medosebna razdalja…).

O poteku akivnosti na taboru vas bomo obveščali preko spletne strani šole.

Šolska svetovalka in koordinaorica dela z MOT/NAD učenci: mag. Alenka Ž. Pešak, prof. ped.

 

1. ŠOLSKI DAN ZA PRVOŠOLČKE v šolskem letu 2020/21, dodatne informacije

Spoštovani starši prvošolčkov, ki bodo v TOREK, 1. 9. 2020, prvič prestopili prag osnovne šole Dobrna.

Posredujemo vam še nekaj dodatnih informacij o poteku 1. šolskega dne.

V TOREK, 1. 9. 2020, se bomo  ob 9.00 zbrali pred GLAVNIM VHODOM V ŠOLO. Nato bomo skupaj odšli TELOVADNICO, kjer bodo šolski novinčki  najprej uradno sprejti  v OŠ Dobrna. Nadaljevali bomo z RODITELJSKIM SESTANKOM, med tem časom pa bodo otroci spoznali svojo učilnico in se malo posladkali.

Vse aktivnosti prvega dne bodo predvidoma zaključene do 10.30.

Vljudno prosimo, da upoštevate higienske ukrepe (vzdrževanje ustrezne razdalje, uporaba obraznih mask v telovadnici oz. v zaprtem prostoru). Otroci mask ne potrebujejo.

Veselimo se srečanja z vami in našimi bodočimi učenci!

Šolska svetovalka: mag. Alenka Ž. Pešak, prof. ped.

Splošne informacije

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Temeljne funkcije svetovalne službe so svetovanje, posvetovanje in koordinacija.

Šolska svetovalka:

mag. Alenka ŽNIDARIČ PEŠAK, prof. ped.,

tel.: 03 780 11 55
e-pošta:alenka.znidaric-pesak@-dobrna.si ali svetovalka@os-dobrna.si

Starši učencev se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovoru v prostorih šolske svetovalke:

  • ob pon, tor., sr., pet.: dopoldne (med 8. in 15.uro),
  • ob četrtkih: popoldne (med 15. in 19. uro)

ter v času rednih mesečnih govorilnih ur.

Podrobnejši opis nalog ter kontaktne podatke najdete na:

Šolska svetovalna služba

Dostopnost