Nov sistem evidentiranja obrokov

Spoštovani!

Z novim šolskim letom 2019/2020 uvajamo elektronski sistem evidentiranja prehrane, ki bo olajšal in optimiziral prijave, odjave in celotno evidenco šolskih obrokov.
Prijavljena malica se evidentira samodejno, otrok, ki ima prijavljeno kosilo, pa bo prejel žeton, s katerim bo v jedilnici evidentiral prevzeto kosilo (za otroke nižjih razredov bo žetone hranila učiteljica in jim pomagala pri skeniranju). Če otrok žeton izgubi, dobi novega v tajništvu (strošek 2,50 eur bo zaračunan na položnici). Prevzem kosila brez ključka ne bo mogoč.
Odjave in prijave obrokov bodo možne do 8.15 ure za tekoči dan, kasnejše odjave bodo evidentirane kot »nepravočasne«. Starši prejmete uporabniško ime in geslo za dostop do portala na spletni strani www.lopolis.si, prilagamo pa tudi navodila za prijavo in uporabo.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v tajništvu ali na številki 03 / 780 11 50.

Šolska prehrana

Za učence na šoli organiziramo 3 obroke prehrane: zajtrk, malica in kosilo. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietne obroke. Podlaga za sestavo jedilnikov so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej, Ministrstvo za zdravje). Za sestavo jedilnikov skrbi organizatorka šolske prehrane Zdenka Velečič v sodelovanju s kuharicami.

 

Obrok Od Do
Zajtrk 7. 45 8. 05
Malica 9.50 10. 10
Kosilo 11. 50 13.45

 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE
Obrok Kdo Cena [€]
zajtrk Za vse učence.
malica Za vse učence.
malica Zaposleni
kosilo Za učence od 1. do 5. razreda.
kosilo Za učence od 6. do 9. razreda.
kosilo Zaposleni
kosilo Zunanji