eTwinning projekt Grenzüberschreitende Freundschaft

eTwinning projekt Grenzüberschreitende Freundschaft

Letos smo prvič vključeni v nemški mednarodni projekt, ki se imenuje Grenzüberschreitende Freundschaft- Čezmejno prijateljstvo. Osmošolci in devetošolci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, sodelujejo s partnerskimi šolami iz Ukrajine, Nemčije, Poljske in Italije.

Glavna nit projekta je prijateljstvo, saj prijatelje potrebujemo na vsakem koraku. Projekt smo začeli s predstavitvami v nemškem jeziku, ustvarili smo plakat na temo varnosti na internetu. V orodju Padlet smo pisali misli o prijateljstvu in prijateljih. Izdelali smo božične voščilnice in jih poslali našim partnerskim šolam. Prejeli pa smo tudi že voščilnice iz Ukrajine in Italije. Projekt bo trajal do konca šolskega leta, tako projektno delo pa zagotovo predstavlja zanimiv način učenja nemščine in spoznavanja tujih držav ter kultur.

Mentorica projekta Jasmina Gojčič

eTwinning projekt Let’s be eco-friendly

eTwinning projekt Let’s be eco-friendly

Dandanes je vedno bolj pomembno zavedanje o posledicah, ki ga ima onesnaževanje na okolje ter na zdravje in počutje ljudi. Devetošolke in devetošolci, Lara, Ula, Patricija, Brina, Tajda, Aljaž, Jaka in Miha, sodelujejo z drugimi desetimi partnerskimi šolami iz Slovenije, Jordanije, Turčije, Portugalske, Romunije, Italije in Hrvaške v mednarodnem projektu Let’s be eco-friendly- Bodimo prijazni okolju.

Učenci so poleg osebnih predstavitev že ustvarili predstavitve Slovenije, Dobrne in šole v angleškem jeziku, pred prazniki pa so izdelali okolju prijazne voščilnice, ki smo jih poslali ostalim sodelujočim v projektu. Hkrati smo prejeli že voščilnice iz tujine, ki smo jih razobesili v eTwinning kotičku na zgornjem hodniku naše šole.

Glavna nit projekta je biti okolju prijazen, kar pa na svoj način predstavlja vsaka sodelujoča šola. 16. decembra 2021 smo imeli mednarodno ZOOM konferenco z učenci in učenkami iz Romunije, ki so prav tako kot mi govorili o onesnaževanju in pa skrbi za okolje v domačem kraju in na šoli. Učiteljica Alina iz Romunije je bila navdušena nad načinom, kako se trudimo biti prijazni okolju na naši šoli. Srečanje je bilo izredno zanimivo, pridružil pa se nam je tudi naš ravnatelj, g. Marko Šteger.

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko pogledate našo e-knjigo, v kateri najdete utrinke s te videokonference.

https://read.bookcreator.com/VWBiXknTGucFJTMhwgSi1BICm9I2/RH2QHOZzTi6s1GJUQOP6FQ

Do konca leta nas čaka še kar nekaj zanimivih aktivnosti, o katerih bomo sproti poročali.

Mentorici Andreja Kveder in Jasmina Gojčič

Mednarodni projekt eTwinning- European Day of languages

Mednarodni projekt eTwinning- European Day of languages

26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov.

Projekt, s katerim smo na naši šoli obeležili dan jezikov,  se je imenoval European day of languages. Učenci 7. b razreda smo sodelovali  s 24 učitelji, in približno 370 učenci iz 10 evropskih držav, in sicer iz  Hrvaške, Španije, Turčije, Litve, Francije, Madžarske, Italije, Romunije, Nemčije in Poljske. Z učitelji in učenci smo komunicirali na spletnem portalu eTwinning, kjer smo v spletni učilnici Twinspace objavljali naša dela, delili mnenja in sledili delu ostalih udeleženih. Ta spletna učilnica je namenjena predvsem  učencem, ki sodelujejo v mednarodnih skupinah, se učijo timskega dela in se virtualno srečujejo. Zato smo se pri pouku angleškega jezika najprej seznanili s pravili primernega obnašanja in varnosti na internetu. Na to temo smo ustvarili tudi plakat, ki smo ga objavili v spletni učilnici.

Sledile so predstavitve, zato smo se predstavili v angleškem jeziku in posneli video. Predstavili smo tudi naš domači kraj, šolo in Slovenijo. Rdeča nit projekta sta bili dve temeljni vrednoti- ljubezen in prijateljstvo, katerima pa smo dodali še upanje, ki ga v tem času resnično potrebujemo. Učenci smo ustvarili knjižne kazalke, na katere smo zapisali besede ljubezen, prijateljstvo in upanje v slovenskem in angleškem jeziku. Kazalke smo skupaj z razglednicami iz Dobrne poslali v 10 evropskih držav in sodelujočim učiteljem ter učencem čestitali ob evropskem dnevu jezikov.  Prav tako smo kazalke in razglednice prejeli tudi mi in jih razobesili v našem eTwinning kotičku na zgornjem hodniku naše šole.

Sledil pa je še ključni del našega projekta. V ponedeljek, 27. septembra, smo preko Zoom-a gostili mednarodno video konferenco in skupaj s sodelujočimi učenci ter učitelji praznovali evropski dan jezikov. Učenki Loti in Evita sta zelo uspešno predstavili Dobrno in Slovenijo, povedali sta katere jezike se učimo na naši šoli, podobno pa so storili učenci iz drugih držav in povemo lahko, da smo spoznali marsikaj novega o evropskih državah, glavnih mestih, naučili smo se tudi nekaj novih besed in neizmerno uživali v našem mednarodnem virtualnem druženju. Za nami je nepozabna izkušnja, ki pa je brez znanja angleškega jezika ne bi mogli doživeti.

Skupen izdelek projekta je tudi e- knjiga in če vas zanima,  kaj piše v njej,  si jo lahko pogledate tako, da kliknete na spodnjo povezavo. Pa prijetno branje!

https://read.bookcreator.com/VWBiXknTGucFJTMhwgSi1BICm9I2/YQzYoE0LR2C21ZcmQz1P_Q

Učenci 7. b razreda z mentoricama Jasmino Gojčič in Andrejo Kveder

 

NACIONALNI IN EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI za mednarodni eTwinning projekt My Christmas  ̶  Your Christmas

NACIONALNI IN EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI za mednarodni eTwinning projekt My Christmas ̶ Your Christmas

Od septembra 2019 do januarja 2020 je na naši šoli potekal mednarodni projekt z naslovom My Christmas- Your Christmas. Naši učenci, sedaj že devetošolci, so sodelovali z 11 partnerskimi šolami iz 8 različnih držav.

Različne naloge so zajemale predstavitve učencev v angleškem jeziku, opis Slovenije, domačega kraja in šole, soustvarjanje e-kuharske knjige, pisanje in ustvarjanje novoletnih voščilnic. Z učiteljico Mileno Urlep Rogl so se učenci naučili angleško pesem Jingle Bells, zapeli tudi slovensko različico, se posneli in poslali v ogled vsem sodelujočim šolam. Z učiteljico Andrejo Kveder so poleg novoletnih voščilnic  ustvarili še plakat s tradicionalno slovensko potico. S tem mednarodnim projektom smo med drugimi uresničili cilja kot sta večjezičnost in medpredmetno povezovanje.

Zaradi epidemije se je podelitev nacionalnih znakov kakovosti malo zamaknila, smo pa zato še s toliko večjim veseljem prejeli obvestilo, da nam je bil v septembru za zaključen projekt podeljen nacionalni znak kakovosti. Svoj znak kakovosti za uspešno delo pa so prejeli tudi učenci.

V oktobru je bilo naše delo priznano tudi na najvišji evropski ravni, zato nam je bil za izjemno delo dodeljen še  EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI.

Vsem sodelujočim učencem in učiteljicama Andreji in Mileni se zahvaljujem za sodelovanje in hkrati iskreno čestitam!

Ustanoviteljica in vodja projekta Jasmina Gojčič

 

 

Dostopnost